VODNÉ & STOČNÉ

Stočné pro rok 2024

Vodné pro rok 2024

ODPADY

Odpady 2020

Leták - Tříděný odpad

Sběrná místa - Tříděný odpad

Bioodpad - Uložiště

Sběr použitého kuchyňského oleje

Leták - Sběr oleje

Leták - O třídění odpadu

Skladný leták - O třídění odpadu

Odpady - Co kam patří

VZORY

Vzor plné moci ke smlouvě na pitnou a odpadní vodu