OZV 1_2022 Regulace užívání zábavní pyrotechniky
OZV 1_2020 Místní poplatky - psi a zábor veř. prostr.
OZV 2_2021 Místní poplatky - odpady

OZV 1_2021 Systém nakládání s komunálním odpadem

Nařízení 1_2019 Zákaz podomního prodeje

OZV 4_2001 Ochrana nočního klidu

OZV 6_2001 O ochraně zeleně

OZV 5_2001 O chovu zvířat