Kanalizační řád stokové sítě a ČOV Polerady​

Upozornění na nebezpečí spalování odpadů

Směrnice12019 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Informační dopis k tlakové kanalizaci

Pravidla prodeje obecních pozemků

Plán zimní údržby místních komunikací

Pravidla pronájmu obecních pozemků

Ceník pronájmu obecních pozemků

Žádost o odprodej/pronájem pozemku

Vzor plné moci ke smlouvě na vodu